Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 29 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’la kurulan Üniversitemiz bünyesinde 01 Ekim 2007 tarihinde Daire Başkan atamasıyla fiili olarak çalışmasına başlamıştır. Başkanlığımız, kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını, idari ve akademik personelin bilgisayar teknolojilerinden faydalanmasını, ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımların hazırlanmasını amaçlamakta ayrıca eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri destekleyici, altyapı ve hizmet sunmaktadır.

Başkanlığımız, araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim öğretim ve yönetim birimlerine, bilişim teknolojileri desteğini sunmayı görev bilir. Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri, en ekonomik şartlarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi, hedef olarak belirlemiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Rektörlük Merkez Kütüphane binasının üst katında  bulunmaktadır. Bilgi İşlem Başkanlığı'nda 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 4 Mühendis, 4 Tekniker, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Programcı ve 2 Teknisyen  olmak üzere toplam 16 personel ile donanım, ağ, network ve yazılım servislerinde görev yapmaktadır.