Üniversitede mevcut veri tabanlarına göre yeni yazılımlar geliştirmek, satın alınacak yazılımların teknik şartnamelerini hazırlamak.
Yazılım paketlerini güncellemek.
Öğrenci Bilgi Sistemi ve diğer çalışan otomasyon ve servislerin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlamak,
Üniversitemiz web sayfasının yapımı, geliştirilmesi ve sorumluluğunu yürütmek,
Web sayfaları için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak,
Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin dinamik web sayfalarına teknik destek sağlamak.