Teknik Servis Hizmet Sorumluları


22-23 Ağustos 2011 tarihlerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığında teknik servis hizmetleri ile ilgili bir eğitim verilmiştir.  Eğitime idari ve akademik birimlerden görevlendirilen  “Teknik Servis Hizmetleri Sorumlusu” personel katılmıştır.